İHALE İLANLARI

27 Ocak ULAŞ YOLU UYGULAMA İMAR PLANI Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Ulaş Mahallesi, Yol Alanı ve Çevresine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği (PİN=UİP-8023,7) Belediye Meclisimizin 06.11.2019 tarih ve 118 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.01.2020 tarih ve 59 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu Uygulama İmar Planı değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi gereğince 27.01.2020 – 28.02.2020 tarihleri arasında (söz konusu tarihler de dahil) bir ay süreyle Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğü ilan panosunda ve Belediyemiz internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.
22 Ocak Plan Askı Duyurusu İlçemiz, Misinli Mahallesi, 1/5000 ölçekli Misinli Kalesi 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2020 tarih ve 72 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu nazım imar planına ait plan paftaları ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 20.01.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
22 Ocak Nazım İmar Planı Askı İlanı Duyurusu Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Ulaş Mahallesi, Yol Alanı ve Çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2020 tarih ve 58 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu nazım imar planına ait plan paftaları ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 16.01.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
8 Ocak ASANSÖR AYLIK BAKIMLARI DUYURU 04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 9. maddesinin 15. fıkrasında " Asansör monte eden veya onun yetkili servisi, binalarda/yapılarda aylık bakımını yaptığı asansörlerin kimlik numaralarını ve adreslerini içeren bilgileri elektronik olarak liste halinde, her yıl ocak ayı sonuna kadar ilgili idareye iletir." hükmü yer aldığından, ilçemiz sınırları dâhilinde 2019 yılı içerisinde asansör bakım hizmeti veren tüm firmaların, bakımını üstlendiği asansörlerin kimlik numaralarını ve adreslerini içeren bilgileri elektronik ortamda tarafımıza iletmeleri gerekmektedir.
5 Aralık Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı İlimiz, Ergene İlçesi, Yulaflı Mahallesi, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi, 211 Ada, 18 Parsel adresinde "Hicri Ercili Deniz Nakliyat Kimyevi Maddeler San. ve Tic. Ltd. Şti." tarafından yapılması planlanan "Kimyasal Madde Depolama Faaliyetine Alüminyum Sülfat Üretim Prosesi İlavesi" projesine ait, Valiliğimize sunulan Proje Tanıtım Dosyası ÇED Yönetmeliğinin 15.maddesinin (a) bendi uyarınca incelenmiş ve değerlendirilmiştir
25 Ağustos Yeşiltepe Mahallesi Park Düzenlemesi Yapım İşi Yeşiltepe Mahallesi Park Düzenlemesi Yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
17 Temmuz ´Pınarbaşı, Esenler ve Kırkgöz Mahallelerinde 3 adet Tip Düğün Salonu ve Çevre Düzenlemesi´ yapım işi ´Pınarbaşı, Esenler ve Kırkgöz Mahallelerinde 3 adet Tip Düğün Salonu ve Çevre Düzenlemesi´ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
23 Haziran YEŞİLTEPE,VELİMEŞE VE MARMARACIK MAHALLELERİNDE TOPLAM 5 ADET PARK YAPIM İŞİ YEŞİLTEPE,VELİMEŞE VE MARMARACIK MAHALLELERİNDE TOPLAM 5 ADET PARK yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
16 Mayıs PORTATİF HAVUZ KİRALANMASI, KURULMASI, YÜZME EĞİTİMİ VERİLMESİ VE SOSYAL AKTİVİTE ÇALIŞMALARI ORGANİZASYON HİZMETİ ALIM İŞİ İLANI PORTATİF HAVUZ KİRALANMASI, KURULMASI, YÜZME EĞİTİMİ VERİLMESİ VE SOSYAL AKTİVİTE ÇALIŞMALARI ORGANİZASYON HİZMETİ ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
9 Şubat 2017 YILI LOKUM VE KANDİL ŞEKERİ ALIMI 2017 YILI LOKUM VE KANDİL ŞEKERİ ALIMI ERGENE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2017 Yılı Lokum ve Kandil Şekeri Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
24 Ocak TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI İşin Adı:Mülkiyeti Ergene Belediyesine ait Velimeşe, Ulaş,Ahımehmet,İgneler,Paşaköy,Pınarbaşı,Misinli,Marmaracık,Yulaflı ve Çerkezköy Veliköy Mahallelerindeki taşınmazlar Belediye Encümeninin 20.01.2017 tarih ve 27 sayılı kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c ve 45 nci maddelerine istinaden Açık Teklif Usulü ile 3(Üç)yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.
20 Ocak GAYRIMENKUL KİRALAMA İLANI MADDE 1 Ergene İlçesi İğneler, Marmaracık ve Yulaflı Mahallelerinde bulunan 3 (Üç) adet gayrimenkul 13.01.2017 Tarih ve 2017/12 Karar Sayılı Encümen Kararına istinaden 3 Yıllığına (36 Ay) 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45 nci maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile kiraya verilme işi.
7 Aralık DÜKKAN KİRALANMASI İŞİNE AİT İHALE İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait olan 1- İğneler, 2- Marmaracık ve 3- Yulaflı Mahallelerinde bulunan ve aşağıda özellikleri belirtilen 3 (Üç) adet gayrimenkul 3 (Üç) yıllığına (36 Ay) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.
28 Kasım MUHTELİF CİNS YOL MALZEMESİ İHALE İLANI Belediyemiz Mücavir Alanında Kullanılmak Üzere Muhtelif Cins Yol Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
30 Eylül Çöp Konteyner Alım İhale Usulü Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacak çöp konteyneri alım ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesine göre açık ihale usulü ile 20.10.2016 tarihinde saat 14:00’de Ulaş Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.
14 Temmuz Kiralama İhalesi Ergene İlçesi Velimeşe,İğneler,Yulaflı,Marmaracık Mahallelerinde bulunan 10 (on) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararına istinaden 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45nci maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile kiraya verilme işi.
21 Haziran PROMOSYON İHALESİ Ergene Belediye Başkanlığında çalışan personelin maaş ödemelerinin (vergi ve sosyal güvenlik kesintileri ile diğer yasal kesintiler hariç) banka aracılığı ile ödenmesine ait banka tarafından verilecek olan promosyon ihalesi yapılacaktır.
9 Haziran 2016 Ramazan Bayramı Etkinlikleri Organizasyonu Hizmet Alımı 2016 Ramazan Bayramı Etkinlikleri Organizasyonu hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
25 Mayıs SATIŞ İHALE İLANI Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen kullanım ve tasarruf hakkı Ergene Belediyesine ait olan ilçemiz Velimeşe Mahallesi Hacışeremet Batakdere Mevkiinde yer alan 9.932,00 m²’lik alanın 4.966,00 m²’si Ergene Belediyesine ait olan (toplam taşınmazın kullanım ve tasarruf hakkının yarısı) Ergene Belediye Encümeni tarafından 03.02.2016 tarih ve 15 sayılı Meclis Kararına istinaden 14.06.2016 Salı günü Saat: 14:00’de Ulaş Hizmet Binasında yapılacak ihale ile satılacaktır.
2 Mayıs DÜKKAN KİRALAMA İHALESİ Ergene İlçesi Velimeşe Mahallesinde bulunan 30 (otuz) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararına istinaden 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45nci maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile kiraya verilme işi.
28 Nisan Ramazan Erzak Paketi Alım İşi Ramazan Erzak Paketi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2016/147092
19 Nisan VELİMEŞE MAHALLESİ KAPALI SPOR SALONU YAPIM İŞİ VELİMEŞE MAHALLESİ KAPALI SPOR SALONU YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1 Nisan Taşınmazların Kiraya Verilmesi İhale 15.04.2016 Cuma Günü Ergene İlçesi Ulaş Hizmet Binasında yapılacaktır. İstekliler ihale günü saatine kadar Komisyon Başkanlığı’na bizzat başvuru yapabileceklerdir.
16 Mart İHALE İLANI Ergene Belediyesine ait olan ilçemiz Velimeşe Mahallesi Hacışeremet Batakdere Mevkiinde yer alan 9.932,00 m²’lik alanın 4.966,00 m²’si Ergene Belediyesine ait olan (toplam taşınmazın kullanım ve tasarruf hakkının yarısı) Ergene Belediye Encümeni tarafından 03.02.2016 tarih ve 15 sayılı Meclis Kararına istinaden 08.04.2016 Cuma günü Saat: 14:00’de Ulaş Hizmet Binasında yapılacak ihale ile satılacaktır.
22 Şubat Taşınmaz Satış İhale İlanı Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen kullanım ve tasarruf hakkı Ergene Belediyesine ait olan ilçemiz Velimeşe Mahallesi Hacışeremet Batakdere Mevkiinde yer alan 9.764,00 m²’lik alanın 4.882,00 m²’si Ergene Belediyesine ait olan (toplam taşınmazın...
24 Aralık KİRALAMA İHALE İLANI Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Ergene Belediyesine ait tarla vasfındaki taşınmazın 16.760 m²’lik tarıma elverişli olmayan kısmının tarımsal kullanım dışında Belediye Encümenin 15.12.2015 tarih ve 576 sayılı kararı ile kiraya verilmesine yönelik ilandır. Taşınmaz 15.01.2016 Cuma günü Saat: 14:00’da Ulaş Hizmet Binasında yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
11 Aralık Galvaniz Çöp Konteynır hurdaları ve Demir Hurdaları Belediyemize ait kullanılmaz durumda olan Galvaniz Çöp Konteynır hurdaları ve Demir hurdaları satılacaktır. Satış ihalesi 24/12/2015 tarihinde saat 14:00 ‘de Belediyemiz toplantı salonunda, encümen Üyeleri huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık artırma suretiyle satılacaktır.
4 Kasım KİRALAMA İHALE İLANI Madde 1- Mülkiyeti Ergene Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait aşağıda nitelikleri belirtilen ve tüm masrafları kiracı tarafından karşılanmak üzere yeni montajı yapılacak olan ATM platformlarının kurulum yerleri, Belediye Encümenin 20/03/2015 Tarih ve 103-104-105-106 Sayılı kararıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci maddesine istinaden 20/11/2015 Salı günü saat:14.00’da açık teklif (arttırma) usulü ile kiraya verilecektir.
4 Kasım KİRALAMA İHALE İLANI 1. İşin Adı : Mülkiyeti Ergene Belediyesine ait Velimeşe,Vakıflar ve Ahımehmet Mahallelerindeki taşınmazlar Belediye Encümeninin 23.10.2015 Tarih ve 448 Sayılı Kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c ve 45. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile 12 (Oniki) aylığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
31 Ağustos KİRALAMA İHALE İLANI Mülkiyeti Ergene Belediyesine ait Velimeşe ve Vakıflar Mahallelerindeki taşınmazlar Belediye Encümeninin 25.08.2015 tarih ve 356 Sayulı Kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 25/c ve 45. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile 12(Oniki) aylığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
19 Haziran GALVANİZLİ METAL ÇÖP KONTEYNER ALIMI GALVANİZLİ METAL ÇÖP KONTEYNERİ SATIN ALINACAKTIR ERGENE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 770 LİTRELİK 500 ADET GALVANİZLİ METAL ÇÖP KONTEYNERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
13 Mayıs ÇAY BAHÇESİ KİRALAMA İHALESİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İ L A N ERGENE İLÇESİ VELİMEŞE MAHALLESİ ÇAY BAHÇESİ KİRALAMA İHALESİ I. GENEL ŞARTLAR Madde 1-Tekirdağ İli Ergene İlçesi Velimeşe Mahallesi Mustafa Kemal Caddesinde bulunan Çay Bahçesi 29.05.2015 tarihinde Saat: 11.00’da Ergene Belediyesi Ulaş Hizmet Binasında Belediye Encümenince aşağıda belirtilen şartlar dahilinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca açık teklif usülü ile 3 (Üç) Yıl müddetle kiraya verilecektir. Her yılın kira bedeli aylık eşit taksitlerde ödenecektir. Yıl sonunda Yeniden Değerleme Oranı göz önünde bulundurularak kira bedeli yeniden belirlenecektir.
13 Mayıs ÇEVRE DÜZENLEME İHALESİ ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR ERGENE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ERGENE İLÇESİ SAĞLIK MAHALLESİ YENİ MUHTARLIK BİNASI ÇEVRESİ PEYZAJ DÜZENLEME yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
12 Mayıs ASFALT YAPIM İHALESİ ASFALT YAPTIRILACAKTIR ERGENE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ASFALT yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
19 Mart Taşınmazların Kiralanma İhalesi T.C.ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDANİ  L  A  N             Genel Şartlar :            Madde 1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Ergene Belediyesi ...
29 Ocak Araç Kiralama İhalesi Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileriİlan Süresi:28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5 gün süre indirimi)Yasal Kapsam:13/a...
1 Aralık MUHTELİF CİNS AKARYAKIT ALIMI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIRERGENE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF CİNS AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgile...
24 Ekim Taşınmazların Kiraya Verilmesi Ekte tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Ergene Belediyesi özel mülkiyetindeki taşınmazlar Ergene Belediye Encümenince; Velimeşe-Yulaflı Mahallelerindeki taşınmazlar 30.10.2014 Perşembe günü saat:09:00’da,31.10.2014 Cuma günü saat:09:00&r...
6 Ağustos Yol Bakım Onarımı İhalesi Ergene İlçesi Mücavir Alanında İhtiyaç Duyulan Yaya ve Araç Yollarının 8 cm´lik Parke Taşı , Oluk Taşı ve Bordür Taşı ile Döşetilmesi İşi
24 Şubat SAĞLIK, YEŞİLTEPE MAHALLELERİ YOL VE KALDIRIM DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ SAĞLIK, YEŞİLTEPE MAHALLELERİ YOL VE KALDIRIM DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
5 Ağustos AHŞAP YAPI MAL ALIMI MARMARACIK, VELİMEŞE VE CUMHURİYET MAHALLELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE PREFABRİKE AHŞAP YAP Ialımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
18 Temmuz İhale İlanı - Boza ve Sünnet Şöleni 2016 Boza ve Sünnet Şenliği hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır
21 Ocak ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ ERGENE İLÇESİ VELİMEŞE MAHALLESİ 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ ERGENE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ERGENE İLÇESİ VELİMEŞE MAHALLESİ 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU HİZMET BİNASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası : 2016/11023
25 Eylül Velimeşe Aile Çay Bahçesi - Ulaş Aile Çay Bahçesi Park İhalesi İhale Konusu: Velimeşe Aile Çay Bahçesi ve Ulaş Aile Çay Bahçesi Kültür Parkı Kira İhalesiVelimeşe Mahallesi, Cumhuriyet Meydanında yer alan “Aile Çay Bahçesi” ve Ulaş Mahallesi, Atatürk Bulvarı Üzerinde bu...
22 Temmuz Galvaniz Çöp Konteynırı ve Demir Hurdası Satışı İhale Konusu: Galvaniz Çöp Konteynırı ve Demir Hurdası Satışıİhale Tarihi: 25/07/2014 Cuma Günü Saat : 14:00İlgili Birim: Fen İşleri MüdürlüğüBelediyemize ait kullanılma durumda olan Galvaniz Çöp Konteynır hurdaları ve Demir h...
22 Temmuz Asfalt Kaplama Ve Onarım Yapılması Ergene İlçesi Sağlık Mah. - Yeşiltepe Mah.- Ulaş Mah. ve Paşaköy Mah. asfalt kaplama yapılması ve onarım yapılması
Bu sayfayı paylaşın
Bugün Edilen Ziyaret Sayısı: 726 | Toplam Ziyaret Sayısı: 2672847