Taşınmaz Satış İhale İlanı

Taşınmaz Satış İhale İlanı
Taşınmaz Satış İhale İlanı

Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen kullanım ve tasarruf hakkı Ergene Belediyesine ait olan ilçemiz Velimeşe Mahallesi Hacışeremet Batakdere Mevkiinde yer alan 9.764,00 m²’lik alanın 4.882,00 m²’si Ergene Belediyesine ait olan (toplam taşınmazın kullanım ve tasarruf hakkının yarısı) Ergene Belediye Encümeni tarafından 02.12.2015 tarih ve 164 sayılı Meclis Kararına istinaden 08.03.2016 Salı günü Saat: 14:00’da Ulaş Hizmet Binasında yapılacak ihale ile satılacaktır. 

Ayrıntılı Bilgi için tıklayınız... 

DİĞER BAŞLIKLAR