DUYURULAR

10 Ocak ASANSÖR TESCİL BAŞVURULARI 06.04.2019 tarih ve 30737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinin 7. maddesinin 1. fıkrasında "Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen her asansör ilgili idareye tescil ettirilir. Tescil başvurusu, asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla altmış gün içerisinde söz konusu asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden tarafından yapılır." hükmü yer almaktadır, aynı yönetmeliğin 17. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu yönetmeliğe aykırı hareket eden asansör monte eden veya onun yetkili servisine, bina sorumlusuna veya kat maliklerine ve asansör yaptırıcısına 1705 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır” hükmü bulunmaktadır.
8 Ocak ASANSÖR AYLIK BAKIMLARI DUYURU 04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 9. maddesinin 15. fıkrasında " Asansör monte eden veya onun yetkili servisi, binalarda/yapılarda aylık bakımını yaptığı asansörlerin kimlik numaralarını ve adreslerini içeren bilgileri elektronik olarak liste halinde, her yıl ocak ayı sonuna kadar ilgili idareye iletir." hükmü yer aldığından, ilçemiz sınırları dâhilinde 2019 yılı içerisinde asansör bakım hizmeti veren tüm firmaların, bakımını üstlendiği asansörlerin kimlik numaralarını ve adreslerini içeren bilgileri elektronik ortamda tarafımıza iletmeleri gerekmektedir.
2 OcakSahte E-Mail Bilgilendirmesi Sahte E-Mail Bilgilendirmesi Sahte E-Mail BilgilendirmesiSon günlerde Ergene Belediyesi Personeli adına hazırlanmış, sahte yardım talebinde bulunulan mailler gönderildiği tespit edilmiştir.Kurumumuz adına gönderilen ve sizden yardım,destek ve para gibi taleplerde bulunan mailleri dikkte almayı...
Bu sayfayı paylaşın
Bugün Edilen Ziyaret Sayısı: 612 | Toplam Ziyaret Sayısı: 2672733