DUYURULAR

24 Eylül İMAR PLANI ASKI DUYURUSU Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Ahimehmet Mahallesi, 3184 parsele ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarihli 1459 sayılı kararıyla, Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7(b) maddesi uyarınca onaylandığı bildirilmiş olup bahse konu imar planına ait plan paftasının ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.09.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle ilanlarının yapılacaktır.
24 Eylül TEBLİĞ İLANI İlçemiz Bakırca Mahallesi 1209.Sokak No:8 ve 1803 parselde metruk yapılar tespit edilmiş olup parsel malikine adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresinde ulaşılamamış ve tebliğ yapılamamıştır.
21 Eylül ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI DUYURUSU Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Misinli Mahallesi, F19-A3 Pafta, 1447, 1448, 1449, 1451, 1452, 1453, 1454, 1457, 1461,1483,1484,1485,1486,1487,1489,1490,1491,1492,1503,1507,1508, 1509.2775, 2786, 2788,2789,2791,2792,2794,2801,2809,2811,2911 , 2787 Parseller adresinde "DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ" tarafından yapılması planlanan "Misinli Göleti 59/2020-19 Hammadde Üretim İzin Numaralı (ER: 3395400) A3 Kil Ocağı" projesine ilişkin Valiliğimize sunulan Proje Tanıtım Dosyası ÇED Yönetmeliğinin 15.maddesinin (a) bendi uyarınca incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
21 Eylül ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI DUYURUSU Misinli Göleti 59/2020-18 Hammadde Üretim İzin Numaralı (ER:3395474) A2 Kil Ocağı" projesi hakkında, ÇED Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, Valiliğimizce 13.09.2021 tarih ve 53549773 220-02 E-2021193 Karar No´lu "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı (Ek-1) verilmiş olup, Ek-2´de yer alan duyuru metni ile dağıtım listesinde belirtilen kurum/kuruluş tarafından askıda ilan ile duyurulması istenilmiştir
21 Eylül ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI DUYURUSU Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Misinli ve Ahimehmet Mahalleleri, F19-A3 Pafta No´lu, 1444 , 1443, 1442, 1136, 1435, 1434, 1440, 1439, 1438, 1437, 1499, 1498, 1500, 2812, 2334, 2335, 2333, 2336, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2368, 2369, 2370, 2371, 2378 ve 2376, 1518 ve 2240 parseller adresinde tarafından yapılması "DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ" planlanan "Misinli Göleti ve 59/2020-17 Hammadde Üretim İzin Numaralı (ER:3395710) A1 Kil Ocağı" projesine ilişkin Valiliğimize sunulan Proje Tanıtım Dosyası ÇED Yönetmeliğinin 15.maddesinin (a) bendi uyarınca incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
29 Haziran 7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ve BAŞVURULAR HAKKINDA DUYURU 7326 Sayılı Kanun hükmünce Emlak Vergisi, ÇTV, İlan Reklam Vergisi, Para Cezası, Harç ve Ücret Borçlarınızı yapılandırmak için 31.08.2021 tarihine kadar belediyemize başvurabilir, hizmet binalarımıza gelmeden de aşağıdaki linkte yer alan formu doldurarak e-posta ya da fax yoluyla tarafımıza iletebilirsiniz.
2 OcakSahte E-Mail Bilgilendirmesi Sahte E-Mail Bilgilendirmesi Sahte E-Mail BilgilendirmesiSon günlerde Ergene Belediyesi Personeli adına hazırlanmış, sahte yardım talebinde bulunulan mailler gönderildiği tespit edilmiştir.Kurumumuz adına gönderilen ve sizden yardım,destek ve para gibi taleplerde bulunan mailleri dikkte almayı...
Bu sayfayı paylaşın
Bugün Edilen Ziyaret Sayısı: 1246 | Toplam Ziyaret Sayısı: 4068504