Eğitim ve Kültür

Örgün ve Yaygın eğitimin tüm birimlerinin mevcut olduğu ilçemizde okuma ve yazma oranı % 98 olup geriye kalan % 2 lik oran yaşlı ve özürlü vatandaşlardan oluşmaktadır. Bu itibarla ilçemizde okuma–yazma oranı % 100 olarak kabul edilebilir.

 

Köy İlköğretim okullarındaki Öğrenci azlığı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamına alınan altı (6) Mahalledeki  (212) öğrencinin (4) merkeze taşınması sağlıklı bir şekilde yapılmaktadır. Taşımalı öğrencilerin öğlen yemek ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanmaktadır

1.      Temel Eğitim Okul sayısı

İlçemizde ( 2 ) adet resmi, ( 2 ) adet özel anaokulu, (16) resmi, (1) özel olmak üzere (17) adet İlkokul bulunmaktatadır.

( 12 ) resmi, ( 1 ) adet özel olmak üzere ( 13 ) adet Ortaokul bulunmakta olup, toplam (33) adet Temel Eğitim Okulu bulunmaktadır.

 2.      Ortaöğretim Okul Sayısı

Genel Lise                              (0) adet

Anadolu Lisesi                       (1) adet

Meslek Lisesi                         (5) adet

Anadolu İmam Hatip Lisesi  (1) adet olmak üzere toplam (7) adet Lise ve Dengi Okul bulunmaktadır.

 3.      Özel Öğretim Kurumları

Özel Dershane Sayısı                                                (0)

Özel Orta ve Yüksek öğretim Öğrenci Yurtları               (4)

Özel Öğrenci Etüt merkezi                                         (0)

Özel Anaokulları                                                       (1)

Özel İlkokulları                                                         (1)

Özel Ortaokulları                                                       (1)

Motorlu Sürücü Kursu                                                 (0)

Özel Muhtelif Kurslar                                                   (0)

Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (1) adet olmak üzere toplam (8) adet Özel Öğretim kurumu bulunmaktadır.

 

4.      İlçemizdeki Öğrenci Sayısı

Ana Sınıfında                                                (   420 )

İlkokul                                                          (3.425 )

Ortaokul                                                     (3.712 )

Ortaöğretim Okullarda          

Genel Eğitimde                                            ( 344)

Mesleki Eğitimde                                          (1.451),

olmak üzere İlçe geneli toplam öğrenci sayısı   (9.282) dir.

 

5.  İlçemizdeki Öğretmen Sayısı

Okul Müdür ve Müdür Yardımcıları       (  31)

Okul öncesi öğretmeni                       (  17)

Kadrolu öğretmen                              (280)

Ücretli ve usta öğretici öğretmen       ( 12) olmak üzere toplam (340) adet Öğretmen İlkokul, Ortaokul ve Liselerde görev yapmaktadır.