Mahali İdareler

1.    Ergene Belediyesi
 

Ergene Beldesinde (1) Belediye Başkanı, (36) Memur, (44) Sürekli işçi olmak üzere (81) personel ile hizmet vermektedir.

                                               2014 Yılı                                                                    Tahmini Bütçesi                     55.000.000,00.-TL                

Kesin Hesap Gelir Bütçesi       3.945.830.47.-TL                

Kesin Hesap Gider Bütçesi      2.291.330.08.-TL      

 

Ergene belediyesi yeni kurulması nedeniyle, Yeni bir Belediye Hizmet Binası yaptırılması, acil olarak Kent Bilgi Sistemi kurulması, Belediye husutları dahilindeki İmar Planlarının sayısallaştırılarak bilgisayar ortamında güncel olarak kullanıma sunulması, bütün mahallerin numarataj işlemlerinin yapılarak kullanıma sunulması gerekmektedir.

2.    İlçe Müftülüğü

İlçe Müftülüğü (4) adet Kur’an Kurdu Öğreticisi, (29) adet İmam Hatip, (1) Müezzin olmak üzere toplam (34) personel ile hizmet vermektedir.