Etik İlkeler

ETİK İLKELER

 

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka Hizmet bilinci
 • Hizmet Standartlarına uyma
 • Amaç ve Misyona bağlılık
 • Nezaket ve Saygı
 • Saygınlık ve Güven
 • Yetkili Makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Kamu Malları ve Kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • Mal Bildiriminde bulunma