PROMOSYON İHALESİ

PROMOSYON İHALESİ
PROMOSYON İHALESİ

T.C.

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERSONEL MAAŞLARININ BANKA ARACILIĞI İLE ÖDENMESİNE AİT

PROMOSYON İHALESİ DUYURUSU

 

       Ergene Belediye Başkanlığında çalışan personelin maaş ödemelerinin (vergi ve sosyal güvenlik kesintileri ile diğer yasal kesintiler hariç) banka aracılığı ile ödenmesine ait banka tarafından verilecek olan promosyon ihalesi yapılacaktır.

 

       İhalenin tarihi yeri ve zamanı ile ihaleye ilişkin diğer bilgiler aşağıdadır.:

 

  1. 1.       İhalenin Yapılacağı

       Tarih    : 14 Temmuz 2016 Perşembe

       Saat     : 10:00

       Adres : Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:48 Ergene (Ergene Belediye Binası üst    katındaki Ulaş Düğün Salonu)

 

  1. 2.       İhaleye Kimler Katılabilir

      İhaleye, kamu ve özel sektöre ait, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 4’ucü maddesinin (a), (c), (d), (g) bentlerinde belirtilen asgari faaliyetleri yürüten ve öncelikli Ergene İlçesi mücavir alan sınırı içinde şubesi olan, eğer yok ise Çorlu İlçesi mücavir alan sınırı içinde şubesi ve ATM cihazları olan bankalar katılabilir.

 

  1. 3.       İsteklilerden İstenen Belgeler

       3.1.  Başvuru mektubu (şartname ekidir)

       3.2.  Teklif mektubu (şartname ekidir)

       3.3.  Temsile ilişkin yetki belgesi ve imza sirküsü

       3.4   Ticaret Odası kayıt ve faaliyet belgesi

       3.5.  İdarece ve teklif sahibince imzalanmış olan şartname,

 

4. Tekliflerin Verilmesi

     4.1. Şartnamede belirtilen şekilde hazırlanan teklif mektubu ile istenilen diğer belgeler ihale yeri ve zamanında İhale Komisyonu Başkanlığına tutanak karşılığı teslim edilecektir.

     4.2.  Posta ile verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

5. İhale Şartname Temini

    İhale konusu işe ait şartname İdarenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin    edilecektir. İdare adına İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili tarafından imzalanmamış, internet ortamında elde edilmiş olan şartname geçersizdir.

 

    Sorumlu kişinin adı ve soyadı : Sevim YASTIN

    Görev Unvanı                           : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

    Telefon ve Faks No’su             : 0282 655 50 08 – 0282 655 55 51

    Adres                                        : Ulaş Mahallesi Atatürk Cad No:48 Ergene/Tekirdağ

 

İlan Olunur. 21. Haziran 2016

      

DİĞER BAŞLIKLAR