Taşınmazların Kiralanma İhalesi

Taşınmazların Kiralanma İhalesi
Taşınmazların Kiralanma İhalesi

T.C.

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ  L  A  N

             Genel Şartlar :

            Madde 1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Ergene Belediyesi özel mülkiyetindeki taşınmazlar Belediye Encümenin 13.03.2015 tarih ve 98 sayılı kararı ile kiraya verilecektir. Velimeşe – Veliköy Mahallelerindeki taşınmazlar 02.04.2015 Perşembe günü Saat: 09:30’da Velimeşe Hizmet Binasında, Misinli-Ahımehmet-İğneler Mahallelelerindeki taşınmazlar 03.04.2015 Cuma günü Saat: 09:30’da Ulaş Hizmet Binasında yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.  

          Madde 2 - Kiraya verilecek taşınmazlar,

Sıra

İlçesi

Mahalle/

Mevkii

Hissesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzöl-çümü (m2)

Niteliği

18 Aylık Muhammen Kira Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale

Tarihi

İhale Saati

1

Ergene

Velimeşe-Kirazdere Mevkii

1/1

 -

-

4504

4504/14

4504/17

4504/23

 

11000

11000

15000

 

Tarla

Tarla

Tarla

 

660,00

660,00

900,00

 

19,80

19,80

27,00

 

02.04.2015

02.04.2015

02.04.2015

 

09.30 09.40

09.50

2

Ergene

Velimeşe-Kirazdere

Çeşme Altı

 

 

 

 

 

 

1/1

 -

-

9594

9594/1

9594/2

9594/3

9594/4

9594/5

9594/6

9594/10

 

15138

40784

30372

15071

21999

22003

33000

 

Tarla

Tarla

Tarla

Tarla

Tarla

Tarla

Tarla

 

908,28

2.447,04

1.822,32

904,26

1.319,94

1.320,18

1.980,00

 

27,25

73,41

54,67

27,13

39,60

39,61

59,40

 

02.04.2015

02.04.2015

02.04.2015

02.04.2015

02.04.2015

02.04.2015

02.04.2015

 

10.00

10.10

10.20

10.30

10.40

10.50

11.00

3

Ergene

Velimeşe-Baraj Yolu

1/1

 -

-

3492

12000

Tarla

720,00

21,60

02.04.2015

11.10

4

Ergene

Velimeşe-Baraj Yolu

1/1

-

-

4507/8

8000

Tarla

480,00

14,40

02.04.2015

11.20

5

Ergene

 

Velimeşe-Baraj Yolu

1/1

-

-

4502

4502/1

4502/2

4502/3

 

14000

5000

4300

 

Tarla

Tarla

Tarla

 

840,00

300,00

258,00

 

25,20

9,00

7,74

 

02.04.2015

02.04.2015

02.04.2015

 

11.30

11.40

11.50

6

Ergene

Velimeşe-Yağlı Tohumlar

 

 

 

 

 

 

 

1/1

 

 

 

-

-

9887

9887/1

9887/2

9887/5

9887/6

9887/7

9887/10

9887/21

9887/22

9887/24

9887/25

 

26996

23455

22950

25226

24995

18532

25000

24555

26183

25000

 

Tarla

Tarla

Tarla

Tarla

Tarla

Tarla

Tarla

Tarla

Tarla

Tarla

 

1.619,76

1.407,30

1.377.00

1.513,56

1.499,70

1.111,92

1.500,00

1.473,30

1.570,98

1.500,00

 

48,59

42,22

41,31

45,41

44,99

33,36

45,00

44,20

47,13

45,00

 

02.04.2015

02.04.2015

02.04.2015

02.04.2015

02.04.2015

02.04.2015

02.04.2015

02.04.2015

02.04.2015

02.04.2015

 

12.00

13.00

13.10

13.20

13.30

13.40

13.50

14.00

14.10

14.20

7

Ergene

Velimeşe-Kirpici Gölü Mevkii

1/1

-

-

3347

5600

Tarla

336,00

10,08

02.04.2015

14.30

8

Ergene

Velimeşe-Kirazdere Mevkii

1/1

-

-

4449

4000

Tarla

240,00

7,20

02.04.2015

14.40

9

 

Ergene

Velimeşe-Kirazdere Çeşme Altı

1/1

-

-

9594

9594/11

 

11000

 

Tarla

 

1.100,00

 

33,00

 

02.04.2015

 

14.50

10

Ergene

Velimeşe-Kurttepe Mevkii

1/1

-

-

3494

22000

Tarla

2.200,00

66,00

02.04.2015

15.00

11

Ergene

Velimeşe-Kurttepe Mevkii

1/1

-

-

3051

7500

Tarla

750,00

22,50

02.04.2015

15.10

12

Ergene

Velimeşe-Hacı Şeremet Mevkii

1/1

-

-

9139

4882

Tarla

488,20

14,65

02.04.2015

15.20

13

Ergene

Veliköy-Öküzce Çiftliği Mevkii

1/1

-

-

1015

31500

Tarla

3.150,00

94,50

02.04.2015

15.30

14

Ergene

Velimeşe-Kirazdere Mevkii

1/1

-

-

7585/1

12000

Tarla

1.200,00

36,00

02.04.2015

15.40

15

Ergene

Velimeşe-Kirazdere Mevkii

1/1

-

-

7585/2

13000

Tarla

1,300,00

39,00

02.04.2015

15.50

16

Ergene

Velimeşe-Yağlı Tohumlar Mevkii

1/1

-

-

4505

7000

Tarla

700,00

21,00

02.04.2015

16.00

17

Ergene

Veliköy-Öküzce Çiftliği Mevkii

1/1

-

-

1636

29500

Bahçe (Fiili durumu Tarla)

2.950,00

88,50

02.04.2015

16.10

18

Ergene

Veliköy-Öküzce Çiftliği Mevkii

1/1

-

-

683

6250

Tarla

625,00

18,75

02.04.2015

16.20

19

Ergene

İğneler-Köy Yanı

1/1

-

135

1

3066

Arsa (Fiili Durumu Tarla)

183,96

  5,52

03.04.2015

09.30

20

Ergene

Misinli-Kale/Papaztepe Mevkii

1/1

-

10

2116

7100

Tarla

426,00

12,78

03.04.2015

10.00

21

Ergene

Ahımehmet-Ağılçatağı Mevkii

1/1

-

-

932

14250

Tarla

1.425,00

42,75

03.04.2015

10.10

22

Ergene

Ahımehmet-Köy Yanı Mevkii

1/1

-

104

1

16628

Arsa (Fiili Durumu Tarla)

1.662,80

49,88

03.04.2015

10.20

       Madde 3-İhale Ergene Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi hükümleri çerçevesinde açık teklif alma usulü ile yapılacaktır.

       Madde 4 - Taşınmazların kira süresi 18 (Onsekiz) ay olup, taşınmaz sadece zirai amaçla kullanılacaktır.

       Madde 5 - Taşınmazların 18 (Onsekiz) aylık tahmini kira bedelleri;

-   Velimeşe Mahallesindeki;4504/14,4504/17,4504/23,9594/1,9594/2,9594/3,9594/4,9594/5,9594/6,9594/10,3492,4507/8,4502/1, 4502/2, 4502/3, 9887/1, 9887/2,9887/5,9887/6,9887/7,9887/10,9887/21,9887/22,9887/24,9887/25,3347 ve 4449 parseller ile İğneler Mahallesinde 135 Ada,1 Parsel ile Misinli Mahalle-sinde 10 Ada 2116 Parsellerdeki taşınmazlar 30.10.2014-06.11.2014 tarihinde ilk defa kiralanmak üzere ihaleye çıkarılmış,ancak ihalede istekli çıkmadığından veya ihale ile alıp kiralamaktan vazgeçme gibi sebeplerle yeniden kiralanmak üzere 19-20 Ocak 2015 tarihinde ihaleye çıkarıldığı halde istekli çıkmadığından Belediyemiz Encümeninin 13.03.2015 tarih ve 98 sayılı Kararı ile bu yerlerin dekarı 60,00 TL üzerinden 18 aylık kiralanacaktır.Kira sözleşmesinin imzalanma-sından sonra 1 Ekim 2015 tarihine kadar ki dönem için dekarı 30,00 TL, 02.10.2015-01.10.2016 tarihleri arasındaki dönem içinde 30,00 TL olmak üzere toplam 60,00 TL bedelle kiralanacaktır. Geçici teminat toplam kira süresince yani 18 (Onsekiz) aylık tahmin edilen kira bedeli üzerinden alınır. Geçici teminat oranı % 3 olup, toplam tutar üzerinden % 3 alınır.

-  Velimeşe Mahallesindeki; 9594/11,3494,3051,9139,7585/1,7585/2 ve 4505 Parseller,Çerkezköy İlçesine bağlı Veliköy Mahallesinde 1015,1636 ve 683 Parseller ile Ahımehmet Mahallesi 932 Parsel ve 104 Ada,1 Parsellerdeki taşınmazlar ilk defa ihaleye çıkarılacak olup,Belediyemiz Encümeninin 13.03.2015 ta-rih ve 98 sayılı Kararı ile bu yerlerin dekarı 100,00 TL üzerinden 18 aylık kiralanacaktır.Kira sözleşmesinin imzalanmasından sonra 1 Ekim 2015 tarihine kadar ki dönem için dekarı 50,00 TL, 02.10.2015-01.10.2016 tarihleri arasında dönem içinde 50,00 TL üzerinden toplam 100,00 TL üzerinden kiralanacaktır.Geçici te-minat toplam kira süresince yani 18 (Onsekiz) aylık tahmin edilen kira bedeli üzerinden alınır. Geçici teminat oranı % 3 olup, toplam tutar üzerinden % 3 alınır.

       Madde 6 - Kesin teminat toplam 18 (Onsekiz) aylık ihale bedeli üzerinden alınır. Oranı % 6 ‘dır.

       Madde 7 – Taşınmazı kiralayan kiracı kira bedelinin yarısını sözleşme tarihinde peşin olarak, kalanını ise 01.10.2015 tarihine kadar Ergene Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine veya Belediyemize ait banka hesabına ödenir. Kira bedelinin zamanında ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

       Madde 8 - İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, ihale günü, ihaleye çıkacak taşınmazlarla ilgili dosyayı ihaleye katılacakların ihale komisyonu başkanlığına ilgili taşınmazın ihalesi başlamadan önce teslim etmesi şarttır.

       Madde 9 – İhaleye girebilmeleri için isteklilerin;

En az ihale tarihinden 1 (Bir) ay önce alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

       A) Gerçek kişilerden

            1. Yerleşim Yeri Belgesi ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi

            2. Geçici Teminat Makbuzu

            3. Çiftçilik Belgesi

            4. Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

B) Tüzel Kişilerden:

1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Noter tasdikli imza sirküsü

3- Geçici teminat makbuzu,

4-Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile vekalet edene ait imza beyannamesi,

5- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

       Madde 10–Belediye Encümeni,gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Belediye Encümeninin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

       Madde 11 -  Belediye Encümeni tarafından alınan ihale kararları Belediye Başkanı tarafından, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Belediye Başkanınca karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır. Belediye Başkanınca onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç beş işgünü içinde, kiralayana veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31 veya 76’ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde kesin teminatı yatırmak, ihaleyle ilgili kiralayana ait vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediyeye irat kaydedilir. İdare de aynı süre içerisinde taşınmazı kiralayana mahallinde tanzim edilecek tutanakla şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre teslim eder. Üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler değerleri itibariyle gösterilir, teslim tutanağı ilgili memur ve kiracı tarafından imzalanır. Kira müddeti, mahallinde yapılan yer teslimi tarihinde başlar.

       Madde 12 - Kiracı sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde, sözleşmenin niteliğinin değiştirilmesi, sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi talebinde bulunamaz.

       Madde 13 - Taşınmaza Belediyemizce yada kamu kurum ve kuruluşlarınca ihtiyaç duyulması veya taşınmazın satışı halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilecek, kiracı Belediyeden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan, yapılacak tebligatı takip eden 15 gün içerisinde taşınmazı tahliye edecektir.

       Madde 14 - Kiracının kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması ve taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi hallerinde kira sözleşmesi 2886 sayılı Kanunun 62. maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın feshedilecek, kesin teminatı irad kaydedilecek ve kalan bir yıl kira bedeli tebliğ tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde tazminat olarak tahsil edilecektir.

       Madde 15-Kiracılık hakkı sona erdiğinde kiraya verilen yer,kiracı tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmadan taşınmazı kiraya veren idare yetkililerine bir tutanakla teslim edilir.Bu tutanakta;kiraya verilen yer teslim edilirken bu yerlerle bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen müştemilat veya üzerindeki muh-desat ile dikili şeylerinde tam ve sağlam olup olmadığı yazılır.Noksan olan veya kaybolan muhdesat kiracı tarafından aynen temin edilir veya bedeli Ergene Be-lediyesi veznesine çeşitli gelir olarak yatırılır.Kira dönemi sonunda kiracı taşınmazı tahliye etmezse,2886 sayılı Kanunun 75.maddesine göre kiracının tahliyesi yapılacaktır.

       Madde 16 - Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde taşınmazın idareye teslim edilmeksizin geçen her gün için, cari yıl kira bedelinin %2’i oranında ceza, itirazsız olarak ödenir. Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olamaz. Sonradan sözleşme ve şartnamede yazılı hususlara yapılan itirazlar kabul edilmez.

       Madde 17 – Kiraya verilen arazide kiracı, değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Ergene Belediyesine ödemek zorundadır.

       Madde 18 - Kiracı bu hakkını devredemez, ortak alamaz, kiraya verilen yeri genişletemez, sınırlarını değiştiremez, amacı dışında kullanamaz.

       Madde 19 - İhale ile ilgili tüm Vergi, Resim, Harç ve Sözleşme giderleri kiracıya aittir.

       Madde 20 - Sözleşme süresinin bitimi veya süresinden evvel iptali halinde tebligatı müteakip 15 gün içerisinde tahliye edilir.

       Madde 21 - Yukarıdaki maddelerde yazılı hususlarla birlikte kiraya veren idarenin belirleyeceği ve bu şartnameye veya kira sözleşmesinin özel şartlar bölümüne ilave edeceği kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde 2886 sayılı Yasanın 62’nci maddesine göre işlem yapılır.

       Madde 22 - Bu şartname kiraya veren idarenin belirleyeceği diğer hususlarla birlikte sözleşmenin ekini teşkil eder.

       Madde 23 - Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Çorlu icra daireleri ve mahkemeleridir.

       İşbu ilan 23 (yirmi üç) maddeden ibarettir.

 

       İlan Olunur.                        

                                                                                                                                                                                      
Rasim YÜKSEL                                                                                                                                                                                   
Ergene Belediye Başkanı

 

DİĞER BAŞLIKLAR