KİRALAMA İHALE İLANI

KİRALAMA İHALE İLANI
KİRALAMA İHALE İLANI

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KİRALAMA İHALE İLANI

 

  1. İşin Adı : Mülkiyeti Ergene Belediyesine ait Velimeşe,Vakıflar ve Ahımehmet Mahallelerindeki taşınmazlar Belediye Encümeninin 23.10.2015 Tarih ve 448 Sayılı Kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c ve 45. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile 12 (Oniki) aylığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
  2. Şartname ve ekleri: İhaleye ait şartname ve eklerini bedelsiz olarak Ergene Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir. Ayrıca Belediyemiz web sayfasında da ihale ilanı yayınlanmıştır.
  3. İhale Yeri : İlçemiz Velimeşe,Vakıflar ve Ahımehmet Mahallelerindeki toplam 29 adet tarla vasfındaki taşınmazın 24.11.2015 tarihinde Velimeşe Mahallesindeki Velimeşe Hizmet Binasında yapılacaktır. İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 12 (Oniki) Aylığına kiralanacak olup, kira bedeline KDV Dahil Değildir. İhaleye çıkacak taşınmazlara ait bilgiler aşağıdadır;

 Sıra

İlçesi

Mahalle/Mevkii

Hissesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Niteliği

Taşınmazın 1 Dö-nüm Muhammen Kira Bedeli (TL)

1 Yıllık Muhammen Kira Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Ergene

Velimeşe-Baraj Yolu

1/1

12

0

9307

50000

Tarla

58,33

2.916,50

87,50

24.11.2015

10:30

2

Ergene

Velimeşe-Baraj Yolu

1/1

12

203

4

23678

Tarla

58,33 

1.381,14

41,43

24.11.2015

10:35

3

Ergene

Velimeşe-Baraj Yolu

1/1

12

203

5

28979

Tarla

 58,33

1.690,34

50,71

24.11.2015

10:40

4

Ergene

Velimeşe-Baraj Yolu

1/1

12

203

6

25000

Tarla

58,33 

1.458,25

43,75

24.11.2015

10:45

5

Ergene

Velimeşe-Baraj Yolu

1/1

12

203

7

25000

Tarla

 58,33

1.458,25

43,75

24.11.2015

10:50

6.

Ergene

Velimeşe-Batakdere

1/1

F19C04D

0

3497

8958

Tarla

58,33  

522,52

15,68

24.11.2015

10:55

7.

Ergene

Velimeşe-Hacışeremet

1/1

F19C03C

0

9344

5090

Tarla

 58,33

296,90

8,91 

24.11.2015

11:00

8.

Ergene

Velimeşe-Hacışeremet-Batakdere

1/1

F19C03C

0

8897

17179

Tarla

58,33     

1002,05

30,06 

24.11.2015

11:05

9.

Ergene

Velimeşe-Hacışeremet-Batakdere

1/1

F19C04D

0

9103

8190

Tarla

58,33

477,72

14,33

24.11.2015

11:10

10.

Ergene

Velimeşe-Hacışeremet-Batakdere

1/1

F19C04D

0

8974

9932

Tarla

58,33

579,33

17,38

24.11.2015

11:15

11.

Ergene

Velimeşe-Hacışeremet-Batakdere

1/1

F19C09A

0

9142

9671

Tarla

58,33

564,11

16,92

24.11.2015

11:20

12.

Ergene

Velimeşe-Hacışeremet-Batakdere

1/1

F19C09A

0

9151

5079

Tarla

58,33

296,26

8,89

24.11.2015

11:25

13.

Ergene

Velimeşe-Hacışeremet-Batakdere

1/1

F19C09A

0

9157

9485

Tarla

58,33

553,26

16,60

24.11.2015

11:30

14.

Ergene

Velimeşe-Kirazdere

1/1

F19C09A

0

4462

28800

Tarla

58,33

1679,90

50,40

24.11.2015

11:35

15.

Ergene

Velimeşe-Kirazdere (Kır Tarla)

1/1

F19C04D

0

4508

4450

Tarla

58,33

259,57

7,79

24.11.2015

11:40

16.

Ergene

Velimeşe-Kirazdere (Tepe Tarla)

1/1

F19C09B

0

4501

45300

Tarla

61,67

2793,65

83,81

24.11.2015

11:45

17.

Ergene

Velimeşe-Kirazdere (Çavdaroğlu)

1/1

F19C09B

0

4499

28500

Tarla

61,67

1757,60

52,73

24.11.2015

11:50

18.

Ergene

Velimeşe-Kurttepe (Kayısı Tarla)

1/1

F19C08B

0

3128

4600

Tarla

61,67

283,68

8,51

24.11.2015

11:55

19.

Ergene

Velimeşe-Kurttepe (Taranga Çatağı)

1/1

F19C08B

0

3299

3100

Tarla

61,67

191,18

5,74

24.11.2015

12:00

20.

Ergene

Velimeşe-Kurttepe

1/1

F19C08B

0

9564

2752

Tarla

61,67

169,72

5,09

24.11.2015

13:00

21.

Ergene

Velimeşe-Başağıl

1/1

F19B23B

0

1485

2600

Tarla

61,67

160,34

4,81

24.11.2015

13:05

22.

Ergene

Velimeşe-Çiftlik Çatağı

1/1

F19B23D

0

1015

38300

Tarla

61,67

2361,96

70,86

24.11.2015

13:10

23.

Ergene

Velimeşe-Ağır Meşe Hududu

1/1

F19C10A

0

7615

4300

Tarla

61,67

265,18

7,96

24.11.2015

13:15

24.

Ergene

Velimeşe- Kirpici Gölü

1/1

F19C09A

0

3352

7450

Tarla  

58,33

434,56

13,04

24.11.2015

13:20

25.

Ergene

Velimeşe-Muşmula Gölü

1/1

F19C04D

0

2892

12900

Tarla

58,33

752,46

22,57

24.11.2015

13:25

26.

Ergene

Vakıflar-Yoztepe

1/1

 

0

36

12450

Tarla

58,33

726,21

21,79

24.11.2015

13:30

27.

Ergene

Vakıflar-Kopmuş

1/1

F9A23D

0

2086

7700

Tarla

58,33

449,14

13,47

24.11.2015

13:35

28

Ergene

Ahımehmet-Köy yanı

1/1

F19A19C1C

104

1

16628

Arsa

92,22

1.533,43

46,00

24.11.2015

13:40

29

Ergene

Ahımehmet-Ağılçatağı

1/1

F19A19C

0

932

14125

Tarla

72,22

1.020,11

30,60

24.11.2015

13:45

 

  1. 4.      İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır;

Gerçek Kişiler;

-          Yasal Yerleşim Yeri Belgesi,

-          Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

-          Geçici Teminat Makbuzu,

-          Çiftçilik Belgesi,

-          Ergene Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

Tüzel Kişilerden:

-          1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

-          2- Noter tasdikli imza sirküsü

-          3- Geçici teminat makbuzu ,

-          4-Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile vekalet edene ait imza beyannamesi,

-          5- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

          5- Taşınmazların kira süresi 12 (Oniki) ay olup, taşınmaz sadece zirai amaçla kullanılacaktır.

          6-Geçici Teminat;İhaleye katılacaklar muhammen kira bedeli üzerinden %3 oranında geçici teminatı Ergene Belediyesi veznesine yatırmaları gerekmektedir.

          7-Kesin teminat; Kesin Teminat ihale bedeli üzerinden alınır. Oranı % 6 ‘dır.

         8-İhale Katılımcıları; İhaleye katılabilmek için ihale günü, ihaleye çıkacak taşınmazlarla ilgili dosyayı ihaleye katılacakların ihale komisyonu başkanlığına ilgili taşınmazın ihalesi başlamadan önce teslim etmesi şarttır.

         9-Belediye Encümeni,gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.Belediye Encümeninin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 nci Maddesi gereğince ilan olunur.

 

                                                                                                                                                                                                                                                              Rasim YÜKSEL

                                                                                                                                                                                                                      Ergene Belediye Başkanı

DİĞER BAŞLIKLAR