SAĞLIK MAHALLESİ 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ASKI İLANI

SAĞLIK MAHALLESİ 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ASKI İLANI
SAĞLIK MAHALLESİ 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ASKI İLANI

Ergene ilçesi, Sağlık (Arazi) Mahallesi, Asfaltboyu ve Köy Karşısı Mevkiinde bulunan yaklaşık 100,98 hektarlık konut ve donatı bölgesi ile imar yolunu kapsayan bölgede hazırlanan Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Sağlık (Arazi) Mahallesi Gelişme Alanı ve 50 Metrelik İmar Yoluna İlişkin 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin (UİP: 591038390), Belediye Meclisimizin 06.12.2023 tarih ve 177 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2024 tarih ve 364 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Söz konusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesi gereğince 26.03.2024 günü mesai başlangıcı, Ergene Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosu ve Ergene Belediyesi Resmi internet sayfası Web Askı bölümünde askıya çıkarılacak olup 26.03.2024-26.04.2024 tarihleri arasında (söz konusu tarihler de dahil olmak üzere) bir ay süreyle ilan edilecektir.