2024 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Duyurusu

2024 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Duyurusu
2024 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Duyurusu

Büyükşehir Belediye meclis kararı  27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik"in 23 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında "Belediyeler ve Mahalli İdare Birlikleri ücret ve tarifelere ilişkin aldıkları meclis kararlarını diğer meclis kararları gibi duyururlar..." hükmü doğrultusunda 02.07.2024 tarihinden itibaren  internet sitemizde  1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

DİĞER BAŞLIKLAR

CUMHURİYET MAHALLESİ 1136 ADA 1 PARSEL 18. MADDE UYGULAMASI ASKI İLANI