ULAŞ MAHALLESİ KÖYÜSTÜ VE KAYNAK MEVKİLERİ 18. MADDE UYGULAMASI ASKI İLANI

ULAŞ MAHALLESİ KÖYÜSTÜ VE KAYNAK MEVKİLERİ 18. MADDE UYGULAMASI ASKI İLANI
ULAŞ MAHALLESİ KÖYÜSTÜ VE KAYNAK MEVKİLERİ 18. MADDE UYGULAMASI ASKI İLANI

Ulaş Mahallesi Köyüstü ve Kaynak Mevkileri hudutlarında bulunan, 13/06/2018 onay tarihli 1/1000 ölçekli “Ulaş Uygulama İmar Planı, Ulaş Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı ve Çorlu Büyükkarıştıran Tatbikat İmar Planında Yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne”ait F19D05B4A, F19D05B4B, F19D05B4C, F19D05B4D ve F19D05B3D nolu imar planı paftalarında yer alan 281 Ada 1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28 parseller ile 287 Ada 14 ve 43 nolu parsel sayılı taşınmazları kapsayan, 427.896,24 m² (43 hektarlık) alanda, 3194 sayılı İmar Yasasının 10.MADDESİ “Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar” hükmünden yola çıkarak, 3194 sayılı İmar Yasasının 18.Maddesi ile Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, Belediyemiz Encümeninin 12.10.2023 tarih ve 767 sayılı kararı ile imar uygulaması yapılması kararı alınmış, hazırlanan imar uygulamasına ait parselasyon planları, dağıtım cetvelleri ve diğer tüm teknik dökümanlar 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. Maddesi gereğince 29.05.2024-29.06.2024 tarihleri arasında (belirtilen tarihler de dahil) 1 (bir) ay süreyle askı ilan edilmiştir.