YEŞİLTEPE MAHALLESİ NAZIM İMAR DEĞİŞİKLİĞİ ASKI İLANI

YEŞİLTEPE MAHALLESİ NAZIM İMAR DEĞİŞİKLİĞİ ASKI İLANI
YEŞİLTEPE MAHALLESİ NAZIM İMAR DEĞİŞİKLİĞİ ASKI İLANI

Ergene Belediye Meclisinin 01.11.2023/166 Sayılı Kararına İstinaden Hazırlanan Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 1216 ve 1217 Adaya Ait 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunda Yapılan Plan Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2024 tarih ve 115 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Bahse konu nazım imar planına ait plan paftaları ve ekleri, Ergene Belediyesi - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve Ergene Belediyesi resmi internet sitesinde 31.01.2024 tarihinden 31.01.2024-29.02.2024 tarihleri arasında (söz konusu tarihler de dahil olmak üzere) bir ay süreyle ilan edilmiştir.

DİĞER BAŞLIKLAR