Misinli Mah. Kumlar Mevkii. 392 Ada 1,2,3,4,5,6,7,9,19,20,21,22,23,24 Parseller İmar Uygulaması Askı ve İlan.

Misinli Mah. Kumlar Mevkii. 392 Ada 1,2,3,4,5,6,7,9,19,20,21,22,23,24 Parseller İmar Uygulaması Askı ve İlan.
Misinli Mah. Kumlar Mevkii. 392 Ada 1,2,3,4,5,6,7,9,19,20,21,22,23,24 Parseller İmar Uygulaması Askı ve İlan.
İlçemiz Misinli Mahallesi Kumlar Mevkii hudutlarında bulunan, 1/1000 Ölçekli, 19/01/2004 onay tarihli “Misinli Revizyon İlave Uygulama İmar Planı”nın F19A18D1D, F19A18D1C, F19A18D4A, F19A18D4B nolu imar paftalarında yer alan, 392 Ada 1,2,3,4,5,6,7,9,19,20,21,22,23,24 taşınmazları kapsayan 44084,15 m² (44 hektarlık) alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi gereği, 22/02/2020 tarihli Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik ile 19/01/2004 onay tarihli 1/1000 ölçekli “Misinli Revizyon İlave Uygulama İmar Planı ve plan notlarına” ne uygun olarak, Belediyemiz Encümeninin 08.06.2023 tarih ve 277 sayılı kararı ile ile imar uygulaması yapılması kararı alınmıştır.