PAKOP OSB-YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI DUYURUSU

PAKOP OSB-YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI DUYURUSU
PAKOP OSB-YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI DUYURUSU

Tekirdağ İli, Ergene İlçesinde yer alan ve sınırları Tekirdağ PAKOP Plastik İhtisas OSB olarak kesinleştirilen 254 hektar büyüklüğündeki alanın Organize Sanayi Bölgesi olarak değiştirilmesine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 03.11.2021 onay tarihli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği, Tekirdağ 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve anılan planlara davacılar tarafından yapılan itirazların zımnen reddine ilişkin işlemin yürütülmesinin durdurulması ve iptali..." istemiyle açılan davalar ile ilgili Danıştay 6. Daire Başkanlığınca "YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA" karar verilmiştir.

DİĞER BAŞLIKLAR