Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Aday Kabul İlanı

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Aday Kabul İlanı
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına müracaat edip girmeye hak
kazananların isim listesinin, ilgi sayılı yönetmeliğin '' 3 üncü bölümünün 11 inci maddesinin 6 ncı bendi gereğince; yapılan başvurular neticesinde aranan şartları taşıyanlar kurumlarınca resmi internet sitelerinde ilan edilir '' hükmüne istinaden, sınava girmeye istekli ve şartları tutan personellerin isim listesinin belediyemiz Web sitesinde yayınlanmıştır.

Bu sayfayı paylaşın
Bugün Edilen Ziyaret Sayısı: 2203 | Toplam Ziyaret Sayısı: 3088426